Tel. +375 17 226 41 00
       +375 17 200 43 88

e-mail: knigaripo@gmail.com

Социально-гуманитарный и общепрофессиональный циклы

 8 руб. 89 кап.


Назва Беларуская мова
Аўтар пад рэд. Л.П. Тамілінай
Выдавецтва РIПA
Год 2019
Грыф Рэкамендавана ўстановай адукацыі “Рэспубліканскі інстытут прафесіянальнай адукацыі” Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбна-метадычнага дапаможніка для навучэнцаў і выкладчыкаў устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы прафесіянальна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі.
Старонак  381
Пераплет  цвёрды
ISBN 978-985-503-861-1
Аннотация  Вучэбна-метадычны дапаможнік складаецца з сямі раздзелаў і змяшчае тэарэтычны матэрыял і практычныя заданні, у тым ліку праверачныя, рознаўзроўневыя і па варыянтах, метадычныя каментарыі да іх, пытанні для самакантролю ведаў. Дапоўнена тэкстамі, лінгвістычнымі заданнямі праблемна-пашукавага характару.
Прызначана для навучэнцаў і выкладчыкаў устаноў прафесіянальна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі, а таксама для ўсіх, хто цікавіцца пытаннямі беларускай мовы.

ПРАДМОВА

МОДУЛЬ 1. УВОДЗІНЫ. МАЎЛЕННЕ. ТЭКСТ

МОДУЛЬ 2. ФУНКЦЫЯНАЛЬНЫЯ СТЫЛІ. КУЛЬТУРА МАЎЛЕННЯ

МОДУЛЬ 3. ФАНЕТЫКА І АРФАЭПІЯ. АРФАГРАФІЯ І КУЛЬТУРА МАЎЛЕННЯ

МОДУЛЬ 4. ЛЕКСIКА І ФРАЗЕАЛОГІЯ. КУЛЬТУРА МАЎЛЕННЯ

МОДУЛЬ 5. МАРФЕМНАЯ БУДОВА СЛОВА. СЛОВАЎТВАРЭННЕ І АРФАГРАФІЯ. КУЛЬТУРА МАЎЛЕННЯ

МОДУЛЬ 6. МАРФАЛОГІЯ І АРФАГРАФІЯ. КУЛЬТУРА МАЎЛЕННЯ

МОДУЛЬ 7. СІНТАКСІС І ПУНКТУАЦЫЯ. КУЛЬТУРА МАЎЛЕННЯ

СЛОЎНІК ТЭРМІНАЎ

УМОЎНЫЯ СКАРАЧЭННІ

ЛІТАРАТУРА

 

 

Обратная связь