Дата публикации: 2018-11-20 15:53:54

Дзяржаўная навуковая ўстанова “Центр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі” прапануе выкарыстоўваць у адукацыйным працэсе наступную навуковую прадукцыю  выдавецтва “Беларуская навука”:

 

  1. Этымалагічны слоўнік беларускай мовы / уклад. : I.I. Лучыц- Федарэц, Г.А. Цыхун, Н.С. Шакун ; гал. рэд. Г.А. Цыхун. Мінск : Беларуская навука, 2017. Т. 14. 334 с.
  2. Цыхун, Г.А. Прастора мовы. Моўныя сувязі. Гісторыя слоў: выбраныя працы / Г.А. Цыхун ; уклад. Я.В. Волкава ; уступ., арт. : М.П. Антропаў, С.М. Запрудскі ; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларускай культуры, мовы i літ., Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа. Мінск : Беларуская навука, 2018. 315 с
  3. Беларуская дыялекталогія: матэрыялы i даследаванні : зборнік навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларускай культуры, мовы i літ., Ін-т мовазнаўства Імя Якуба Коласа ; рэд. В.М. Курцова, Л.П. Кунцэвіч. Мінск : Беларуская навука, 2018. Вып. 5. 403 с.
  4. Арфаэпічны слоўнік беларускай мовы / Нац. акад. навук Беларусі [і інш.] ; уклад. : В.П. Русак [i інш.] ; рэдкал. : В.П. Русак, Ю.С. Гецэвіч, С.I. Лысы. Мінск : Беларуская навука, 2017. 757 с.

 

Спадзяемся, што гэтая інфармацыя стане добрым арыентырам у набыцці неабходнай айчынай літаратуры. Матэрыял выданняў станоўча адаб’ецца на выкладанні вучэбных дысцыплін на беларускай мове ў адпаведнасці з новай рэдакцыяй правіл беларускай арфаграфіі і пунктуацыі, паспрыяе папулярызацыі і пашырэнню сферы выкарыстання беларускай мовы ў дзейнасці настаўнікаў і навучэнцаў.

Обратная связь