Tel. +375 17 226 41 00
       +375 17 200 43 88

e-mail: knigaripo@gmail.com

Общественное питание. Бытовое обслуживание

1 руб. 53 коп. 


Назва БЕЛАРУСКАЯ МОВА
(прафесійная лексіка).
ЦЫРУЛЬНІЦКАЕ МАСТАЦТВА
Аўтар Пяткевіч Ю. Ю.
Выдавецтва РІПА
Год 2018
Грыф Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для навучэнцаў устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы сярэдняй спецыяльнай і прафесіянальна-тэхнічнай адукацыі па спецыяльнасці “Цырульніцкае мастацтва і дэкаратыўная касметыка”
Старонак  96
Пераплет  мяккі
ISBN 978-985-503-807-9
Анатацыя   Навучальны дапаможнік дае магчымасць пазнаёміцца з функцыямі беларускай мовы ў грамадстве, паказаць асноўныя этапы яе развіцця, даведацца пра лексічны склад, асвоіць моўныя нормы, стылістыку і авалодаць асноўнымі паняццямі культуры мовы. Арыентуе навучэнцаў да развіцця нацыянальнай культуры праз засваенне спецыяльнай тэрміналогіі і прафесійнай лексікі. Матэрыял змяшчае два блокі: тэарэтычны ідыдактычны (пытанні для самакантролю, сістэматызацыя тэарэтычных звестак, вызначэнне прабелаў у засваенні зместу тэмы).
  Прызначаецца навучэнцам устаноў сярэдняй спецыяльнай і прафесіянальна-тэхнічнай адукацыі па спецыяльнасці “Цырульніцкае мастацтва і дэкаратыўная касметыка”.

ПРАДМОВА
РАЗДЗЕЛ 1. МОВА Ў ГРАМАДСТВЕ
1.1. Паходжанне беларускай мовы і асноўныя этапы яе развіцця
1.2. Мова і грамадства. Функцыі мовы. Мова і маўленне
1.3. Паняцце білінгвізму. Функцыянаванне беларускай мовы ва ўмовах білінгвізму
РАЗДЗЕЛ 2. ЛЕКСІЧНАЯ СІСТЭМА БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ
2.1. Лексіка беларускай мовы паводле паходжання і ступені выкарыстання
2.2. Лексіка беларускай мовы паводле сферы ўжывання
2.3. Спецыяльная лексіка беларускай мовы. Тэрміны
2.4. Тэрміны, запазычаныя з іншых моў, іх засваенне беларускай мовай
2.5. З гісторыі беларускай навуковай тэрміналогіі
2.6. Тэрміналагічныя слоўнікі і даведнікі
РАЗДЗЕЛ 3. ФУНКЦЫЯНАЛЬНЫЯ СТЫЛІ МАЎЛЕННЯ
3.1. Паняцце функцыянальнага стылю. Класіфікацыя
3.2. Навуковы стыль маўлення
3.3. Афіцыйна-справавы стыль маўлення
3.4. Публіцыстычны стыль маўлення
РАЗДЗЕЛ 4. КУЛЬТУРА ПРАФЕСІЙНАГА МАЎЛЕННЯ
4.1. Паняцце культуры маўлення. Прафесійна арыентаванае маўленне. Камунікатыўныя якасці маўлення
4.2. Правільнасць маўлення. Нормы сучаснай беларускай літаратурнай мовы
4.3. Тыповыя маўленчыя памылкі і спосабы іх выпраўлення
4.4. Маўленчы этыкет і культура зносін
Тэксты для перакладу
Кантрольны тэст
Кароткітэрміналагічны слоўнік
ЛІТАРАТУРА

Обратная связь