Tel. +375 17 226 41 00
       +375 17 200 43 88

e-mail: knigaripo@gmail.com

Техника и технологии

Нет в наличии


Назва Беларуская мова (прафесійная лексіка). Аўтаматызацыя.
Аўтар Батура Т.В.
Выдавецтва РІПА
Год 2018
Грыф Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для навучэнцаў устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы прафесіянальна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі па напрамку адукацыі "Аўтаматызацыя".
Старонак 114
Пераплёт мяккі
ISBN 978-985-503-746-1
Анатацыя  Навучальны дапаможнік змяшчае тэарэтычны матэрыял па вучэбным прадмеце “Беларуская мова (прафесійная лексіка)”; табліцы, якія дапамагаюць навучэнцам вывучаць матэрыял; кантрольныя пытанні ў канцы кожнага раздзела; практычныя заданні, якія дазваляюць паўтарыць і сістэматызаваць веды; міні-тэсты па кожнай тэме; тэксты прафесійнай накіраванасці для адпрацоўкі навыкаў перакладу.
  Прызначаецца навучэнцам устаноў прафесіянальна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі па напрамку адукацыі “Аўтаматызацыя”.

ПРАДМОВА
РАЗДЗЕЛ 1. МОВА Ў ГРАМАДСТВЕ
1.1. Мова і грамадства
1.2. Функцыі мовы
1.3. Мова і маўленне
1.4. Паняцце білінгвізму. Функцыянаванне беларускай мовы ва ўмовах білінгвізму
Практычныя заданні
Тэст 1
РАЗДЗЕЛ 2. ЛЕКСІЧНАЯ СІСТЭМА БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРНАЙ МОВЫ
2.1. Лексіка беларускай мовы і прынцыпы яе класіфікацыі
2.2. Лексіка беларускай мовы паводле паходжання
2.3. Лексіка паводле сферы ўжывання
2.4. Лексіка паводле ступені выкарыстання
2.5. Лексіка паводле стылістычнай афарбоўкі
Практычныя заданні
Тэст 2
РАЗДЗЕЛ 3. СПЕЦЫЯЛЬНАЯ ЛЕКСІКА
3.1. Спецыяльная лексіка беларускай мовы
3.2. З гісторыі фарміравання і развіцця беларускай тэрміналогі
3.3. Тэрміналагічныя слоўнікі і даведнік
Практычныя заданні
Тэст 3
РАЗДЗЕЛ 4. ФУНКЦЫЯНАЛЬНЫЯ СТЫЛІ МАЎЛЕННЯ
4.1. Класіфікацыя функцыянальных стыляў
Практычныя заданні
4.2. Навуковы стыль
Практычныя заданні
4.3. Афіцыйна-справавы стыль
Практычныя заданні
4.4. Публіцыстычны стыль
Практычныя заданні
4.5. Мастацкі і гутарковы стылі
Практычныя заданні
Тэст 4
РАЗДЗЕЛ 5. КУЛЬТУРА ПРАФЕСІЙНАГА МАЎЛЕННЯ
5.1. Маўленне і маўленчая дзейнасць
5.2. Маўленчы этыкет і культура зносін
5.3. Тэхніка і выразнасць маўлення
Практычныя заданні
5.4. Правільнасць маўлення і моўныя нормы
Практычныя заданні
Тэст 5
Тэксты для перакладу
Спіс выкарыстанай літаратуры
РУССКО-БЕЛОРУССКИЙ СЛОВАРЬ

Обратная связь