РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

BY ENG

Обратная связь

Tel. +375 17 226 41 00
       +375 17 200 43 88

e-mail: knigaripo@gmail.com

Общественное питание. Бытовое обслуживание

4 руб. 43 кап.
 


Назва Беларуская мова (прафесійная лексіка). Грамадскае харчаванне.
2-е выд., стэр.
Аўтар Чатырка Д.М.
Выдавецтва РІПА
Год 2018
Грыф Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь у якасці вучэбнага дапаможніка для навучэнцаў устаноў адукацыі, якія рэалізуюць адукацыйныя праграмы прафесіянальна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі па групе спецыяльнасцей "Грамадскае харчаванне"
Старонак 153
Пераплёт мяккі
ISBN 978-985-503-770-6
Анатацыя   Прапанаваны ў вучэбным дапаможніку тэарэтычны і практычны матэрыял будзе карысным для замацавання і ўдасканалення ведаў навучэнцаў па беларускай мове праз засваенне тэрміналагічнай лексікі, павышэнне ўзроўню граматнасці маўлення, паглыбленне ведаў у галіне гістарычнага развіцця і сучаснага функцы¬янавання мовы.
  Прызначаецца навучэнцам устаноў прафе¬сіянальна-тэхнічнай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі па групе спецыяльнасцяў «Грамадскае харчаванне».

ПРАДМОВА
УВОДЗІНЫ
ЛЕКСІЧНЫ МІНІМУМ
1. ФУНКЦЫЯНАВАННЕ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ ВА ЎМОВАХ БІЛІНГВІЗМУ
1.1. Мова і соцыум. Функцыі мовы ў грамадстве
1.2. Паходжанне беларускай мовы і асноўныя этапы яе развіцця
1.3. Паняцце білінгвізму і моўнай інтэрферэнцыі

2. ПРАВІЛЬНАСЦЬ МАЎЛЕННЯ І МОЎНЫЯ НОРМЫ
2.1. Паняцце правільнасці маўлення і моўных нормаў
2.2. Камунікацыя ў дзейнасці афіцыянта, бармена

3. ЛЕКСІЧНАЯ СІСТЭМА БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ
3.1. Паняцце лексікі
3.2. Лексіка беларускай мовы паводле паходжання
3.3. Лексіка беларускай мовы паводле сферы ўжывання

4. ФУНКЦЫЯНАЛЬНЫЯ СТЫЛІ МАЎЛЕННЯ
4.1. Паняцце стылю
4.2. Публіцыстычны стыль
4.3.  Мастацкі стыль
4.4. Гутарковы стыль
4.5. Навуковы стыль
4.6. Афіцыйна-справавы стыль

5. ПЕРАКЛАД НА БЕЛАРУСКУЮ МОВУ ПРАФЕСІЙНА АРЫЕНТАВАНЫХ ТЭКСТАЎ. МЕТАДЫЧНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫІ
6. МАЎЛЕНЧЫ ЭТЫКЕТ І КУЛЬТУРА ЗНОСІН
6.1. Паняцце этыкету
6.2. Формулы маўленчага этыкету

ТЭМАТЫКА РЭФЕРАТАЎ
КАНТРОЛЬНЫЯ ТЭСТЫ І ЗАДАННІ
ВАРЫЯНТ I
ВАРЫЯНТ IІ
ВАРЫЯНТ IІІ
ВАРЫЯНТ IV

ДАДАТКІ
Спецыяльныя тэксты для перакладу
Кароткі арфаграфічны слоўнік
Кароткі тлумачальны слоўнік тэрмінаў сферы грамад¬скага харчавання

ЛІТАРАТУРА

Наверх ↑